[E-learning]-Khai giảng Khóa học Primavera P6-Basic trực tuyến ngày 29/11/2021

KHÓA HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN BẰNG PRIMAVERA P6 TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)

✔️ Học trực tuyến (06 buổi từ 20:00-22:00) theo thời gian biểu thống nhất

✔️ Liên kết giữa Quy trình quản lý dự án chuẩn PMI (Scope, Time & Cost Management) với Primavera P6

✔️ Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các dự án của cá nhân & doanh nghiệp trên Primavera P6

✔️ Xác định phạm vi công việc (WBS, WBS Dictionary…), Dữ liệu đi kèm tiến độ (Danh sách activities, Nguồn lực & Năng suất thi công…)

✔️ Cấp chứng nhận hoàn thành sau khi kết thúc khóa học

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

🎓 Đơn vị đào tạo: Công ty TNHH Primavera Solutions Việt Nam

👤 Giảng viên: Đồng Quang Dũng

✔️ Giám đốc Primavera Solutions Việt Nam

✔️ Planner tại Systra S.A (Tư vấn thực hiện dự án – Metro Line 3 Hà Nội)

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

✔️ Giám đốc dự án, Chỉ huy trưởng dự án, Kỹ sư dự án.

✔️ Kỹ sư QS, Kỹ sư QA/QC, Kỹ sư khối văn phòng.

✔️ Các bên liên quan (Chủ đầu tư, Tư vấn, Nhà thầu)

☑️ Đăng kí Online: https://primaverasolutions.vn/dang-ki
☑️ Phiếu đăng kí: https://forms.gle/aoz5WRr4jbVpcUoS9
☑️ Zalo/Call: 0903225369

NỘI DUNG KHÓA HỌC

✔️ Kiến thức & Quy trình quản lý dự án chuyên nghiệp PMI.

✔️ Kỹ năng sử dụng phần mềm Quản lý dự án Primavera P6.

 • Chủ đề 1: Vòng đời quản lý dự án
 • Chủ đề 2: Quy trình quản lý dự án
 • Chủ đề 3: Giải pháp QLDA bằng Primavera P6
 • Chủ đề 4: Tổng quan & Giao diện phần mềm
 • Chủ đề 5: Cấu trúc dự án của doanh nghiệp (EPS)
 • Chủ đề 6: Cấu trúc cơ cấu tổ chức (OBS)
 • Chủ đề 7: Tạo mới một dự án (Project)
 • Chủ đề 8: Cấu trúc phân rã công việc (WBS)
 • Chủ đề 9: Các loại công việc
 • Chủ đề 10: Mối quan hệ giữa các công việc
 • Chủ đề 11: Lịch làm việc
 • Chủ đề 12. Giả định – Ràng buộc
 • Chủ đề 13: Lập tiến độ
 • Chủ đề 14: Vai trò, nguồn lực & Expense
 • Chủ đề 15: Phân tích dự án
 • Chủ đề 16: Quản lý tài liệu dự án
 • Chủ đề 17: Nhập và xuất dữ liệu
 • Chủ đề 18: Đường cơ sở của dự án
 • Chủ đề 19: Thực thi và cập nhật dự án
 • Chủ đề 20: Báo cáo

THỜI GIAN BIỂU:

✔️ Từ 20:00 đến 22:00

✔️ Thời gian có thể điều chỉnh để phù hợp với lịch của học viên.

Buổi học

01 02 03 04 05 06
Ngày học 29/11/2021 01/12/2021 03/12/2021 05/12/2021 07/12/2021 09/12/2021
Thời gian 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00
error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo