[E-learning]-Khai giảng Khóa học Primavera Risk Analysis trực tuyến ngày 11/04/2022

KHÓA HỌC QUẢN LÝ RỦI RO BẰNG PRIMAVERA RISK ANALYSIS TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)

✔️ Học trực tuyến (06 buổi từ 20:00-22:00) theo thời gian biểu thống nhất

✔️ Liên kết giữa Quy trình quản lý rủi ro chuẩn PMI với Primavera Risk Analysis

✔️ Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các dự án của cá nhân & doanh nghiệp

✔️ Cấp chứng nhận hoàn thành sau khi kết thúc khóa học

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

🎓 Đơn vị đào tạo: Công ty TNHH Primavera Solutions Việt Nam

👤 Giảng viên: Đồng Quang Dũng

✔️ Giám đốc Primavera Solutions Việt Nam

✔️ Planner tại Systra S.A (Tư vấn thực hiện dự án – Metro Line 3 Hà Nội)

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

✔️ Giám đốc dự án, Chỉ huy trưởng dự án, Kỹ sư dự án

✔️ Kỹ sư QS, Kỹ sư QA/QC, Kỹ sư khối văn phòng

✔️ Các bên liên quan (Chủ đầu tư, Tư vấn, Nhà thầu)

✔️ Phiếu đăng kí: https://forms.gle/aoz5WRr4jbVpcUoS9
✔️ Zalo/Call: 0903225369

NỘI DUNG KHÓA HỌC

✔️ Kiến thức QLRR & Công cụ Primavera Risk Analysis

 

 • Chủ đề 1: Risk management
 • Chủ đề 2: Uncertainty & risk event
 • Chủ đề 3: Primavera Risk Analysis
 • Chủ đề 4: Create a plan
 • Chủ đề 5: Schedule validation
 • Chủ đề 6: Duration & resource uncertainty
 • Chủ đề 7: Template quick risk
 • Chủ đề 8: Probabilitis braching
 • Chủ đề 9: Correlation
 • Chủ đề 10: Identify Risk
 • Chủ đề 11: Scoring system
 • Chủ đề 12: Quanlitative risk assessment
 • Chủ đề 13: Monte carlo simulation & Sensitivity analysis
 • Chủ đề 14: Quantitative risk assessment
 • Chủ đề 15: Run risk analysis
 • Chủ đề 16: Plan risk response
 • Chủ đề 17: Impacted risk plan
 • Chủ đề 18: Report

 

THỜI GIAN BIỂU:

✔️ Từ 20:00 đến 22:00

✔️ Thời gian có thể điều chỉnh để phù hợp với lịch của học viên.

Buổi học 01 02 03 04 05 06
Ngày học 11/04/2022 13/04/2022 15/04/2022 17/04/2022 19/04/2022 21/04/2022
Thời gian 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00
error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo