[E-learning]-Khai giảng Khóa học Primavera P6-Advanced trực tuyến ngày 20/09/2021

KHÓA HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN BẰNG PRIMAVERA P6 TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)

✔️ Học trực tuyến (06 buổi từ 20:00-22:00) theo thời gian biểu thống nhất

✔️ Liên kết giữa Quy trình quản lý dự án chuẩn PMI (Scope, Time, Cost & Risk Management) với Primavera P6

✔️ Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các dự án của cá nhân & doanh nghiệp trên Primavera P6

✔️ Phân tích chuyên sâu dự án & Các chức năng nâng cao của Primavera P6

✔️ Cấp chứng nhận hoàn thành sau khi kết thúc khóa học.

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

🎓 Đơn vị đào tạo: Công ty TNHH Primavera Solutions Việt Nam

👤 Giảng viên: Đồng Quang Dũng

✔️ Giám đốc Primavera Solutions Việt Nam

✔️ Planner tại Systra S.A (Tư vấn thực hiện dự án – Metro Line 3 Hà Nội)

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

✔️ Giám đốc dự án, Chỉ huy trưởng dự án, Kỹ sư dự án.

✔️ Kỹ sư QS, Kỹ sư QA/QC, Kỹ sư khối văn phòng.

✔️ Các bên liên quan (Chủ đầu tư, Tư vấn, Nhà thầu)

☑️ Đăng kí Online: https://primaverasolutions.vn/dang-ki
☑️ Phiếu đăng kí: https://forms.gle/aoz5WRr4jbVpcUoS9
☑️ Zalo/Call: 0903225369

NỘI DUNG KHÓA HỌC

✔️ Kiến thức & Quy trình quản lý dự án chuyên nghiệp PMI.

✔️ Kỹ năng sử dụng phần mềm Quản lý dự án Primavera P6.

 • Chủ đề 1: Cấu trúc bản tiến độ trong dự án có nhiều nhà thầu
 • Chủ đề 2: Codes & Cost Account
 • Chủ đề 3: Đánh giá chất lượng bản tiến độ 
 • Chủ đề 4: Các loại thời lượng công việc
 • Chủ đề 5: Các phương pháp ước lượng
 • Chủ đề 6: Quan hệ dẫn dắt & Kết thúc mở
 • Chủ đề 7: Quản lý Float
 • Chủ đề 8: Chạy tiến độ nâng cao
 • Chủ đề 9: Công cụ Top-down Estimation
 • Chủ đề 10: Đường cong phân bổ nguồn lực
 • Chủ đề 11:Cân bằng & Dàn xếp nguồn lực trong Primavera P6
 • Chủ đề 12. Công cụ Global Change
 • Chủ đề 13: Quản lý và Phân tích nhiều dự án
 • Chủ đề 14: Công cụ so sánh Schedule Comparison
 • Chủ đề 15: Dự án ánh xạ
 • Chủ đề 16: Phương pháp tính giá trị % kế hoạch
 • Chủ đề 17: Phương pháp tính giá trị % thực tế
 • Chủ đề 18: Trình tự cập nhật giá trị % thực tế
 • Chủ đề 19: Phương pháp giá trị thu được EVM
 • Chủ đề 20: Quản lý Risk-Issue

THỜI GIAN BIỂU:

✔️ Từ 20:00 đến 22:00

✔️ Thời gian có thể điều chỉnh để phù hợp với lịch của học viên.

Buổi học

01 02 03 04 05 06
Ngày học 20/09/2021 21/09/2021 23/09/2021 24/09/2021 27/09/2021 28/09/2021
Thời gian 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00
Contact Me on Zalo