[E-learning]-Khai giảng Khóa học Primavera P6-Advanced trực tuyến ngày 27/02/2021

KHÓA HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN BẰNG PRIMAVERA P6 TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)

– Cung cấp kiến thức và quy trình lập & quản lý Phạm vi công việc, Tiến độ, Ngân sách của Dự án.

– Các học viên tự xây dựng được cơ sở dữ liệu dự án của cá nhân/doanh nghiệp mình.

– Các học viên từng bước làm chủ công cụ Quản lý dự án & Kiến thức QLDA chuyên nghiệp.

– Được Cài đặt phần mềm và Cấp chứng nhận hoàn thành sau khi kết thúc khóa học.

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO-GIẢNG VIÊN

– Đơn vị đào tạo: Trung tâm tin học Primavera Solutions Việt Nam trực thuộc Công ty TNHH Primavera Solutions Việt Nam.

– Giảng viên:

+ Planning của Tư vấn thực hiện dự án Systra-Pháp tại dự án Metro Line 3 Hà Nội.

+ Kinh nghiệm quản lý dự án lĩnh vực năng lượng (Nhiệt điện, Thủy điện, Điện mặt trời), các dự án Xây dựng và Giao thông.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

– Giám đốc dự án, Chỉ huy trưởng dự án, Kỹ sư dự án.

– Quản lý cấp trung & cao cấp, Kỹ sư QS, Kỹ sư QA/QC.

– Các bên liên quan (Chủ đầu tư, Tư vấn, Nhà thầu)

NỘI DUNG KHÓA HỌC

– Kiến thức & Quy trình quản lý dự án chuyên nghiệp PMI.

– Kỹ năng sử dụng phần mềm Quản lý dự án Primavera P6.

 • Chủ đề 1: Cấu trúc bản tiến độ trong dự án có nhiều nhà thầu (IWP)
 • Chủ đề 2: Loại hợp đồng & phương pháp quản lý tiến độ
 • Chủ đề 3: Các phương pháp ước lượng thời gian, chi phí
 • Chủ đề 4: Công cụ Top-down Estimation
 • Chủ đề 5: Năng suất thi công
 • Chủ đề 6: Các loại thời lượng công việc
 • Chủ đề 7: Quản lý Float
 • Chủ đề 8: Chạy tiến độ nâng cao
 • Chủ đề 9: Công cụ Global Changes
 • Chủ đề 10: Cập nhật Baseline
 • Chủ đề 11: Đường cong kinh nghiệm khi phân bổ nguồn lực
 • Chủ đề 12. Cân bằng & Dàn xếp nguồn lực trong Primavera P6
 • Chủ đề 13: Quản lý và Phân tích nhiều dự án
 • Chủ đề 14: Công cụ so sánh Schedule Comparison
 • Chủ đề 15: Phương pháp tính giá trị % kế hoạch
 • Chủ đề 16: Phương pháp tính giá trị % thực tế
 • Chủ đề 17: Trình tự cập nhật giá trị % thực tế
 • Chủ đề 18: Phương pháp giá trị thu được EVM
 • Chủ đề 19: Rủi ro, Vấn đề, Ngưỡng
 • Chủ đề 20: Các phương pháp Claim Delay

THỜI GIAN BIỂU:

– Từ 20:00 đến 22:00

– Thời gian có thể điều chỉnh để phù hợp với lịch của học viên.

Buổi học

01 02 03 04 05 06
Ngày học 27/02/2021 28/02/2021 02/03/2021 03/03/2021 06/03/2021 07/03/2021
Thời gian 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00
Contact Me on Zalo