[E-learning]-Khai giảng Khóa học Primavera P6-Basic trực tuyến ngày 23/08/2021

KHÓA HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN BẰNG PRIMAVERA P6 TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)

– Cung cấp kiến thức và quy trình lập & quản lý Phạm vi công việc, Tiến độ, Ngân sách của Dự án.

– Các học viên tự xây dựng được cơ sở dữ liệu dự án của cá nhân/doanh nghiệp mình.

– Các học viên từng bước làm chủ công cụ Quản lý dự án & Kiến thức QLDA chuyên nghiệp.

– Được Cài đặt phần mềm và Cấp chứng nhận hoàn thành sau khi kết thúc khóa học.

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO-GIẢNG VIÊN

– Đơn vị đào tạo: Trung tâm tin học Primavera Solutions Việt Nam trực thuộc Công ty TNHH Primavera Solutions Việt Nam.

– Giảng viên:

+ Planning của Tư vấn thực hiện dự án Systra-Pháp tại dự án Metro Line 3 Hà Nội.

+ Kinh nghiệm quản lý dự án lĩnh vực năng lượng (Nhiệt điện, Thủy điện, Điện mặt trời), các dự án Xây dựng và Giao thông.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

– Giám đốc dự án, Chỉ huy trưởng dự án, Kỹ sư dự án.

– Quản lý cấp trung & cao cấp, Kỹ sư QS, Kỹ sư QA/QC.

– Các bên liên quan (Chủ đầu tư, Tư vấn, Nhà thầu)

NỘI DUNG KHÓA HỌC

– Kiến thức & Quy trình quản lý dự án chuyên nghiệp PMI.

– Kỹ năng sử dụng phần mềm Quản lý dự án Primavera P6.

📝 Đăng kí tham gia khóa học
▪️ Phiếu đăng kí: https://bit.ly/2TVUJzx
▪️ Call/Zalo (Hotline): 0903225369
 • Chủ đề 1: Vòng đời quản lý dự án
 • Chủ đề 2: Quy trình quản lý dự án
 • Chủ đề 3: Giải pháp QLDA bằng Primavera P6
 • Chủ đề 4: Tổng quan & Giao diện phần mềm
 • Chủ đề 5: Cấu trúc dự án của doanh nghiệp (EPS)
 • Chủ đề 6: Cấu trúc cơ cấu tổ chức (OBS)
 • Chủ đề 7: Tạo mới một dự án (Project)
 • Chủ đề 8: Cấu trúc phân rã công việc (WBS)
 • Chủ đề 9: Các loại công việc
 • Chủ đề 10: Mối quan hệ giữa các công việc
 • Chủ đề 11: Lịch làm việc
 • Chủ đề 12. Giả định – Ràng buộc
 • Chủ đề 13: Lập tiến độ
 • Chủ đề 14: Vai trò, nguồn lực & Expense
 • Chủ đề 15: Phân tích dự án
 • Chủ đề 16: Quản lý tài liệu dự án
 • Chủ đề 17: Nhập và xuất dữ liệu
 • Chủ đề 18: Đường cơ sở của dự án
 • Chủ đề 19: Thực thi và cập nhật dự án
 • Chủ đề 20: Báo cáo

THỜI GIAN BIỂU:

– Từ 20:00 đến 22:00

– Thời gian có thể điều chỉnh để phù hợp với lịch của học viên.

Buổi học

01 02 03 04 05 06
Ngày học 23/08/2021 24/08/2021 26/08/2021 27/08/2021 30/08/2021 31/08/2021
Thời gian 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00
Contact Me on Zalo