[E-learning]-Khai giảng Khóa học Primavera P6 trực tuyến ngày 03/11/2020

BẠN ĐANG LỰA CHỌN CÔNG CỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN NGHIỆP ?

– Bạn có biết các dự án Xây dựng, Metro, Lọc dầu, Nhiệt điện… tại Việt Nam đã lựa chọn & đang sử dụng Primavera P6 là công cụ quản lý dự án?

– Bạn muốn trang bị cho bản thân công cụ quản lý dự án chuyên nghiệp để luôn sẵn sàng cho các cơ hội nghề nghiệp với mức lương & đãi ngộ hấp dẫn?

KHÓA HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN BẰNG PRIMAVERA P6 TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)

– Cung cấp kiến thức và quy trình lập & quản lý Phạm vi công việc, Tiến độ, Ngân sách của Dự án.

– Các học viên tự xây dựng được cơ sở dữ liệu dự án của cá nhân/doanh nghiệp mình.

– Các học viên từng bước làm chủ công cụ Quản lý dự án & Kiến thức QLDA chuyên nghiệp.

– Được Cài đặt phần mềm và Cấp chứng nhận hoàn thành sau khi kết thúc khóa học.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

– Giám đốc dự án, Chỉ huy trưởng dự án, Kỹ sư dự án.

– Quản lý cấp trung & cao cấp, Kỹ sư QS, Kỹ sư QA/QC.

– Các bên liên quan (Chủ đầu tư, Tư vấn, Nhà thầu)

NỘI DUNG KHÓA HỌC

– Kiến thức & Quy trình quản lý dự án chuyên nghiệp PMI.

– Kỹ năng sử dụng phần mềm Quản lý dự án Primavera P6.

 • Chủ đề 1: Vòng đời quản lý dự án
 • Chủ đề 2: Quy trình quản lý dự án
 • Chủ đề 3: Giải pháp QLDA bằng Primavera P6
 • Chủ đề 4: Tổng quan & Giao diện phần mềm
 • Chủ đề 5: Cấu trúc dự án của doanh nghiệp (EPS)
 • Chủ đề 6: Cấu trúc cơ cấu tổ chức (OBS)
 • Chủ đề 7: Tạo mới một dự án (Project)
 • Chủ đề 8: Cấu trúc phân rã công việc (WBS)
 • Chủ đề 9: Các loại công việc
 • Chủ đề 10: Các loại thời lượng công việc
 • Chủ đề 11: Lịch làm việc
 • Chủ đề 12. Mối quan hệ giữa các công việc
 • Chủ đề 13: Các phương pháp ước lượng
 • Chủ đề 14: Vai trò, nguồn lực & Expense
 • Chủ đề 15: Phân bổ nguồn lực không đều
 • Chủ đề 16: Lập tiến độ
 • Chủ đề 17: Ràng buộc
 • Chủ đề 18: Tối ưu hóa kế hoạch dự án
 • Chủ đề 19: Activity Code trong Primavera P6
 • Chủ đề 20: Quản lý thư viện tài liệu dự án
 • Chủ đề 21: Đường cơ sở của dự án
 • Chủ đề 22: Các loại % hoàn thành
 • Chủ đề 23: Thực thi và cập nhật dự án
 • Chủ đề 24: Dự án ánh xạ
 • Chủ đề 25: Nhập và xuất dữ liệu
 • Chủ đề 26: Phương pháp giá trị thu được (EVM)
 • Chủ đề 27: Báo cáo
 • Chủ đề 28: Quản lý rủi ro trong Primavera P6

THỜI GIAN BIỂU:

– Từ 20:00 đến 22:00 Thứ 3-5-7.

– Thời gian có thể điều chỉnh để phù hợp với lịch của học viên.

Buổi học

01 02 03 04 05 06 07 08
Ngày học 03/11/2020 05/11/2020 07/11/2020 10/11/2020 12/11/2020 14/11/2020 17/11/2020 19/11/2020
Thời gian 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00
Contact Me on Zalo