[Live Training]-Khai giảng Khóa học Primavera P6-Advanced trực tuyến ngày 22/05/2023

KHÓA HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN BẰNG PRIMAVERA P6 TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)

✔️ Học Trực tuyến Trực tiếp – Live Training (06 buổi từ 20:00-22:00) theo thời gian biểu thống nhất

✔️ Liên kết giữa Quy trình quản lý dự án chuẩn PMI (Scope, Time, Cost & Risk Management) với Primavera P6

✔️ Phân tích chuyên sâu dự án & Các chức năng nâng cao của Primavera P6

✔️ Cấp chứng nhận hoàn thành sau khi kết thúc khóa học.

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

🎓 Đơn vị đào tạo: Công ty TNHH Primavera Solutions Việt Nam

👤 Giảng viên: Dong Quang Dzung | LinkedIn

✔️ Giám đốc Primavera Solutions Việt Nam

✔️ Senior Planner tại Systra S.A (Tư vấn thực hiện dự án – Metro Line 3 Hà Nội)

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

✔️ Giám đốc dự án, Chỉ huy trưởng dự án, Kỹ sư dự án.

✔️ Kỹ sư QS, Kỹ sư QA/QC, Kỹ sư khối văn phòng.

✔️ Các bên liên quan (Chủ đầu tư, Tư vấn, Nhà thầu)

✔️ Phiếu đăng kí: https://forms.gle/aoz5WRr4jbVpcUoS9
✔️ Zalo/Call: 0903225369

NỘI DUNG KHÓA HỌC

✔️ Kiến thức QLDA & Công cụ Primavera P6.

✔️ PDF Download

 • Chủ đề 1: Cấu trúc bản tiến độ trong dự án có nhiều nhà thầu
 • Chủ đề 2: Quản lý và Phân tích nhiều dự án trong Primavera P6
 • Chủ đề 3: Quản lý Codes trong Primavera P6
 • Chủ đề 4: Các loại thời lượng công việc
 • Chủ đề 5: Các phương pháp ước lượng & Dự phòng tiến độ
 • Chủ đề 6: Công cụ Top-down Estimation
 • Chủ đề 7: Đánh giá chất lượng bản tiến độ theo DCMA
 • Chủ đề 8: Quan hệ dẫn dắt & Kết thúc mở
 • Chủ đề 9: Quản lý Float
 • Chủ đề 10: Chạy tiến độ nâng cao
 • Chủ đề 11: Ca làm việc & Đường cong phân bổ nguồn lực trong Primavera P6
 • Chủ đề 12: Cân bằng & Dàn xếp nguồn lực trong Primavera P6
 • Chủ đề 13: Công cụ Global Change
 • Chủ đề 14: Công cụ so sánh các phiên bản tiến độ (Schedule Comparison)
 • Chủ đề 15: Dự án ánh xạ
 • Chủ đề 16: Phương pháp tính giá trị % kế hoạch
 • Chủ đề 17: Phương pháp tính giá trị % thực tế
 • Chủ đề 18: Trình tự cập nhật giá trị % thực tế
 • Chủ đề 19: Phương pháp giá trị thu được EVM
 • Chủ đề 20: Quản lý rủi ro & vấn đề trong Primavera P6

THỜI GIAN BIỂU:

✔️ Từ 20:00 đến 22:00

✔️ Thời gian có thể điều chỉnh để phù hợp với lịch của học viên.

Buổi học 01 02 03 04 05 06
Ngày học 22/05/2023 23/05/2023 24/05/2023 25/05/2023 26/05/2023 27/05/2023
Thời gian 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00
Contact Me on Zalo