[Live Training]-Khai giảng Khóa học QLRR bằng Primavera Risk Analysis ngày 20/02/2023

KHÓA HỌC QUẢN LÝ RỦI RO BẰNG PRIMAVERA RISK ANALYSIS TRỰC TUYẾN TRỰC TIẾP (LIVE TRAINING)

✔️ Học trực tuyến (06 buổi từ 20:00-22:00) theo thời gian biểu thống nhất

✔️ Liên kết giữa Quy trình quản lý rủi ro chuẩn PMI với Primavera Risk Analysis

✔️ Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các dự án của cá nhân & doanh nghiệp

✔️ Cấp chứng nhận hoàn thành sau khi kết thúc khóa học

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

🎓 Đơn vị đào tạo: Công ty TNHH Primavera Solutions Việt Nam

👤 Giảng viên: Đồng Quang Dũng

✔️ Giám đốc Primavera Solutions Việt Nam

✔️ Senior Planner tại Systra S.A (Tư vấn thực hiện dự án – Metro Line 3 Hà Nội)

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

✔️ Giám đốc dự án, Chỉ huy trưởng dự án, Kỹ sư dự án

✔️ Kỹ sư QS, Kỹ sư QA/QC, Kỹ sư khối văn phòng

✔️ Các bên liên quan (Chủ đầu tư, Tư vấn, Nhà thầu)

☑️ Đăng kí trực tiếp: https://primaverasolutions.vn/dang-ki/
☑️ Phiếu đăng kí: https://forms.gle/aoz5WRr4jbVpcUoS9
☑️ Zalo/Call: 0903225369

NỘI DUNG KHÓA HỌC

✔️ Chức năng của công cụ Primavera Risk Analysis: PDF Download

✔️ Giải pháp QLRR bằng Primavera Risk Analysis: PDF Download

✔️ Nội dung đào tạo: PDF Download

 • Chủ đề 1: Risk management
 • Chủ đề 2: Uncertainty & risk event
 • Chủ đề 3: Primavera risk analysis
 • Chủ đề 4: Create a new project
 • Chủ đề 5: Schedule validation
 • Chủ đề 6: Input distribution
 • Chủ đề 7: Modeling uncertainty
 • Chủ đề 8: Add duration uncertainty
 • Chủ đề 9: Schedule risk analysis
 • Chủ đề 10: Risk percentiles
 • Chủ đề 11: Add cost uncertainty
 • Chủ đề 12: Cost risk analysis
 • Chủ đề 13: Task existence risk
 • Chủ đề 14: Probabilistic & branching
 • Chủ đề 15: Correlation
 • Chủ đề 16: Identify risk
 • Chủ đề 17: Qualitative assessment
 • Chủ đề 18: Quantitative assessment
 • Chủ đề 19: Build impacted risk plan
 • Chủ đề 20: Report

 

THỜI GIAN BIỂU:

✔️ Từ 20:00 đến 22:00

✔️ Thời gian có thể điều chỉnh để phù hợp với lịch của học viên.

Buổi học 01 02 03 04 05 06
Ngày học 20/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 27/02/2023 01/03/2023 02/03/2023
Thời gian 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00
Contact Me on Zalo