Delay Claim trong Primavera P6-Công cụ mạnh mẽ giúp quản lý sự chậm trễ của dự án

PRIMAVERA P6 LÀ CÔNG CỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG VIỆC QUẢN LÝ CHẬM TRỄ CỦA DỰ ÁN VỚI NHỮNG CHỨC NĂNG PHÙ HỢP VỚI CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHẬM TRỄ ĐƯỢC CHẤP THUẬN HIỆN NAY:

Các phương pháp phân tích chậm trễ được đề xuất bởi quy trình của SCL (Hiệp hội luật xây dựng)

 

1. Chức năng phân tích Longest Path & Critical Path

  • Critical Path(Đường găng) là chuỗi các hoạt động mà nó thể hiện độ dài nhất xuyên suốt dự án, nó xác định độ ngắn nhất có thể của thời gian thực hiện dự án, nó tập hợp các Critical Activites có giá trị Total Float <=0 (Giá trị <0 khi Activity/Project bị gán Rằng buộc).
  • Longest Path (Đường dài nhất): là đường liên tục dài nhất của các hoạt động xuyên suốt dự án, nó kiểm soát ngày hoàn thành của dự án.

2. Chức năng phân tích Float

  • Free float: thời gian dự trữ mà một công việc (activity) có thể trì hoãn mà không gây trĩ hoãn ngày bắt đầu của công việc tiếp theo (successor activity).
  • Total float: thời gian dự trữ mà một công việc (activity) có thể trì hoãn mà không gây trĩ hoãn ngày kết thúc dự án (project end date).
  • Project float: thời gian dự trữ mà một dự án có thể trì hoãn mà không gây trì hoàn thành dự án được yêu cầu bởi khách hàng/CĐT/bên liên quan khác (Must finish by).

3. Chức năng Baseline

  • Đường cơ sở là một bản sao của dự án nhằm mục đích so sánh tiến độ thực của dự án với tiến độ của dự án trong khi lập kế hoạch.
  • Baseline sẽ được cập nhật/điều chỉnh trong suốt quá trình thực hiện dự án.

4. Chức năng Filter

  • Xác định Activity ảnh hưởng tới Milestone.
  • Xác định Critical Activity.

5. Chức năng mở/phân tích nhiều/tệp dự án sử dụng

6. Chức năng tạo và lưu Layout báo cáo

 

————————————————————————————

🎯 Khóa học quản lý dự án bằng Primavera P6
🔸 Nội dung và mục tiêu khóa học: Tại đây
🔸 Hình ảnh đồng hành cùng khóa học: Tại đây

Thông tin liên hệ
◻️ Fanpage: https://www.facebook.com/primaverasolutionsvietnam/
◻️◻️ Group: https://www.facebook.com/groups/quanlyduanPMI/
◻️ Hotline: 0903.225.369

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo