Delay Claim trong Primavera P6-Quản lý Float

Trong quá trình lập bản tiến độ thực hiện Dự án, việc xác định Activity, trình tự thi công/mối quan hệ giữa các activity sẽ giúp cho chúng ta xác định ngày hoàn thành của dự án/thời gian thực hiện dự án. Việc xác định thông tin về duration của Activity sẽ bao gồm các giá trị sau:
1. Các Float trong quản lý dự án
  • Free float: thời gian dự trữ mà một công việc (activity) có thể trì hoãn mà không gây trĩ hoãn ngày bắt đầu của công việc tiếp theo (successor activity).
  • Total float: thời gian dự trữ mà một công việc (activity) có thể trì hoãn mà không gây trĩ hoãn ngày kết thúc dự án (project end date).
  • Project float: thời gian dự trữ mà một dự án có thể trì hoãn mà không gây trì hoàn thành dự án được yêu cầu bởi khách hàng/CĐT/bên liên quan khác (Must finish by)

 

 

 

2. Ai sẽ ở hữu Float sẽ được quy định tại

  • Theo điều kiện hợp đồng
  • Loại hợp đồng

 

 

3. Các vấn đề liên quan tới Float trong CPM (Critical Path Method) trong Primavera P6

  • Ràng buộc của Activity/Project.
  • Lịch làm việc (sử dụng nhiều lịch làm việc trong cùng một dự án).
  • Phương pháp cập nhật dự án (“Retained Logic” hoặc “Progress override”).
  • Thông tin về ngày (Late Dates Scheduling), các phương pháp tính toán được áp dụng (P6 time calculations).

 

————————————————————————————

🎯 Khóa học quản lý dự án bằng Primavera P6
🔸 Nội dung và mục tiêu khóa học: Tại đây
🔸 Hình ảnh đồng hành cùng khóa học: Tại đây

Thông tin liên hệ
◻️ Fanpage: https://www.facebook.com/primaverasolutionsvietnam/
◻️ Group: https://www.facebook.com/groups/quanlyduanPMI/
◻️ Hotline: 0903.225.369

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo