Primavera P6 ứng dụng EVM trong đánh giá hiệu quả thực hiện dự án

  • Những khái niệm và ưu điểm khi sử dụng phương pháp Giá trị thu được (Earned Value Method) trong đánh giá hiệu quả thực hiện dự án nhờ việc tích hợp Scope (khối lượng), Time (tiến độ) & Cost (chi phí) hẳn là quá rõ ràng.
  • Tuy nhiên tùy bối cảnh, văn hóa, hệ thống, dữ liệu của cá nhân/doanh nghiệp sử dụng mà việc áp dụng EVM cần phải phù hợp và cần áp dụng với những điểm kiểm soát (Control Account) tương xứng với vai trò mà cá nhân/doanh nghiệp đang đảm nhận.
  • ️Primavera P6 là một công cụ quản lý dự án với việc xây dựng kế hoạch thực hiện dự án (Planning Process) phù hợp, giúp cho có thể theo dõi & kiểm soát (Monitoring & Controlling) dự án bằng phương pháp EVM là khả thi.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo