Primavera P6 Practice Test No.02

Bạn đang tham gia các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức Primavera P6-Testing Online 2

Khi bạn chọn Submit, Kết quả bài trắc nghiệm sẽ được tới Email của bạn.
Bạn có 30 phút, Hãy đọc kỹ câu hỏi và trả lời nhé! 

Họ và tên
Email
Question 1-.... đại diện cho cấu trúc phân rã công việc của một Project:
Question 2-Phím tắt để "Chạy tiến độ" là:
Question 3-Có bao nhiêu Level/cấp của WBS trong dự án?
Question 4-Có thể áp dụng đồng thời cùng lúc bao nhiêu Filters?
Question 5-Cách tạo Mã/Codes để quản lý các dự án trong EPS theo nhóm thì dùng chức năng:
Question 6-Nguồn lực khác với Expenses, đúng hay sai?
Question 7-Để gán ràng buộc/constraints, chọn Activty sau đó chọn?
Question 8-Khi bạn xóa tài liệu được đính kèm trong Primavera P6 nghĩa là bạn đã xóa tài liệu đó chứa trong máy tính của mình, đúng hay sai?
Question 9-.... thể hiện sơ đồ tổ chức nhân sự của Doanh nghiệp/Dự án?
Question 10-Khi Activity được gán “rằng buộc” sẽ có kí tự gì xuất hiện
Question 11-Đơn vị tiền tệ nào là mặc định trong Primavera P6
Question 12-Nguồn lực trong Primavera P6 bao gồm:
Question 13-Ngưỡng chịu đựng/Thresholds được gán tại?
Question 14-Đơn vị đo lường (Unit of measure) của loại nguồn lực Labor & Nonlabor trong Primavera P6 là Hour (giờ) đúng hay sai?
Question 15-Năng suất của nguồn lực trong Primavera P6 được thể hiện ở giá trị nào?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo