Hiển thị 01 đường Găng khi mở nhiều dự án trong Primavera P6

Khi mở nhiều dự án trong Primavera P6, chúng ta có thể phân tích đường Găng của từng dựng án hoặc phân tích “Chỉ hiện thị 01 đường Găng”, chúng ta sẽ xem trình tự theo dự án Best Practice sau đây:

1. Phân tích đường găng của từng dự án:

  • Bước 1: Mở nhiều dự án
  • Bước 2: Chạy tiến độ sử dụng Option: “Calculate float based on finish date of : Each Project”

Hình 1: Lựa chọn Schedule Options với “Each project”

 

Hình 2: Sau khi đã chạy lại tiến độ Schdule

 

2. Phân tích chỉ hiện thỉ 01 đường Găng

  • Bước 1: Mở nhiều dự án
  • Bước 2: Chạy tiến độ sử dụng Option: “Calculate float based on finish date of : Opened Projects”

Hình 1: Lựa chọn Schedule Options với “Opened project”

 

Hình 2: Sau khi đã chạy lại tiến độ Schdule

 

————————————————————————————

🎯 Khóa học quản lý dự án bằng Primavera P6
🔸 Nội dung và mục tiêu khóa học: Tại đây
🔸 Hình ảnh đồng hành cùng khóa học: Tại đây

Thông tin liên hệ
◻️ Fanpage: https://www.facebook.com/primaverasolutionsvietnam/
◻️ Group: https://www.facebook.com/groups/quanlyduanPMI/
◻️ Hotline: 0903.225.369

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo