Longest Path trong Primavera P6

Critical Path và Longest Path trong Primavera P6

Critical Path(Đường găng) là chuỗi các hoạt động mà nó thể hiện độ dài nhất xuyên suốt dự án, nó xác định độ ngắn nhất có thể của thời gian thực hiện dự án, nó tập hợp các Critical Activites:

  • Có giá trị Total Float <=0 (Giá trị <0 khi Activity/Project bị gán Rằng buộc)

Longest Path (Đường dài nhất): là đường liên tục dài nhất của các hoạt động xuyên suốt dự án, nó kiểm soát ngày hoàn thành của dự án.

Longest Path là Critical Path nhưng không phải lúc nào Critical Path là Longest Path

Để hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ phân tích dự án được xây dựng như hình bên dưới ( Activity 6 được gán rằng buộc “Finish On or Before”):

  • Option 1: Lựa chọn chạy tiến độ Define critical activities as: Total Float less than or equal to 0 chúng ta sẽ nhận thấy 02 chuỗi găng (Critical Chain) bao gồm các công tác găng (Critical Activity) sau:

+ Đường số 1: Activity 1-Activity 2-Activity 3-Defect work-Handover

+ Đường số 2: Activity 4-Activity 5-Activity 6-Defect work-Handover

  • Do Activity 6 được gán rằng buộc (Finish On or Before) sẽ khiến các Activity 4,5,6 thành Critical Activity .
  • Tại các cột dữ liệu Critical & Longest Path sẽ cung cấp cho chúng ta cái nhìn chi tiết về các activity được xác định thuộc Critical Path và Longest Path.
  • Option 2: Sau đó chúng ta sẽ chạy lại bằng lựa chọn Define critical activities as: Longest Path và kết quả sẽ là:

 

Như ví dụ vừa phân tích, khi chạy tiến độ để kết quả ra chính xác nhất các bạn hãy lựa chọn Option: Longest Path 🙂

  • Có một cách khác để xác định Longest Path là áp dụng Filter như sau:

 

————————————————————————————

🎯 Khóa học quản lý dự án bằng Primavera P6
🔸 Nội dung và mục tiêu khóa học: Tại đây
🔸 Hình ảnh đồng hành cùng khóa học: Tại đây

Thông tin liên hệ
◻️ Fanpage: https://www.facebook.com/primaverasolutionsvietnam/
◻️ Group: https://www.facebook.com/groups/quanlyduanPMI/
◻️ Hotline: 0903.225.369

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo