Master Schedule trong Primavera P6

  • Khi lập kế hoạch thực hiện dự án, một phiên bản của Master Schedule sẽ được tạo ra. Mỗi sự kiện/mốc quan trọng như ngày bắt đầu, ngày kết thúc của dự án… Master Schedule luôn là một phần của hợp đồng. Khi muốn thay đổi phiên bản của Master Schedule thì phải được sự chấp thuận từ bên liên quan (Client hoặc Project Sponsor).
  • Theo Pmbok thì Master Schedule hay còn được gọi là Milestone Schedule (Level 1) được định nghĩa là ” A summary-level project schedule that identifies the major deliverables and work breakdown structure components and key schedule milestone.
  • Download templete về Master Schedule trong Primavera P6: tại đây

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo