Variable Cost vs Fixed Cost

🌏 Phân loại chi phí theo Biến phí (Variable Cost), Định phí (Fixed Cost) và Hỗn hợp (Mixed Cost):
Chi phí biến đổi (biến phí) : là các khoản chi phí thay đổi về tổng số theo quy mô sản xuất, doanh thu hoặc mức độ hoạt động. Tuy nhiên chi phí biến đổi có 2 dạng là chi phí biến đổi tỷ lệ thuận với biến động của mức độ hoạt động như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí thiết bị trực tiếp,…và chi phí biến đổi chỉ thay đổi khi mức độ hoạt động thay đổi vượt qua một ngưởng nào đó như chi phí văn phòng, chi phí nhân công gián tiếp, chi phí bảo dưỡng máy móc, thiết bị,..
Chi phí cố định ( định phí) : là các khoản chi phí không thay đổi về tổng số theo quy mô sản xuất, doanh thu hoặc mức độ hoạt động. Tuy nhiên chi phí cố định không thay đổi về tổng số trong một phạm vi phù hợp nhất định của quy mô sản xuất, doanh thu hoặc mức độ hoạt động, vượt qua phạm vi phù hợp đó thì chi phí cố định sẽ thay đổi sang một mức mới. Ví dụ : chi phí vận hành văn phòng công ty là 500 triệu / tháng ứng với doanh thu từ 500-700 tỷ/năm, nếu doanh thu từ 700-100 tỷ/năm chi phí vận hành văn phòng sẽ tăng lên là 700 triệu /tháng do lượng nhân sự tăng lên và cơ sở hạ tầng phải đầu tư thêm
Chi phí hỗn hợp (mixed cost) : là các khoản chi phí mà bản thân nó gồm cả yếu tố biến phí và định phí, trong trường hợp này là biến phí, trong trường hợp kia là định phí. Ví dụ : xe đưa đón nhân viên có thể tính theo tháng hoặc theo quãng đường.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo