Hoạch định Dự án

1.Các cấp độ hoạch định:

 • Hoạch định dài hạn, tổng thể : Master Planning -MP
 • Hoạch định trung hạn, cụ thể :Middle term Planning hay là Look Ahead Planning –LAP
 • Hoạch định ngắn hạn, chi tiết :Short term Planning hay là Week Work Planning –WWP

2. Nội dung hoạch định:

 • Hoạch định phương pháp thực hiện (Methodology) :

-VD: phương pháp quản lý chi phí

 • Hoạch định số liệu thực hiện (Performance Data)

-VD :bản ngân sách dự án

3.Đối tượng hoạch định:

 • Hoạch định QL phạm vi công việc (Scope)
 • Hoạch định QL tiến độ, nguồn lực
 • Hoạch định QL chi phí
 • Hoạch định QL mua sắm
 • Hoạch định QL thay đổi
 • Hoạch định QL QSHE
 • Hoạch định QL rủi ro
 • Hoạch định QL nhân sự
 • Hoạch định QL các vấn đề
 • Hoạch định QL các bên liên quan
 • Hoạch định QL giao tiếp, thông tin

 

 

————————————————————————————

🎯 Khóa học quản lý dự án bằng Primavera P6
🔸 Nội dung và mục tiêu khóa học: Tại đây
🔸 Hình ảnh đồng hành cùng khóa học: Tại đây

Thông tin liên hệ
◻️ Fanpage: https://www.facebook.com/primaverasolutionsvietnam/
◻️ Group: https://www.facebook.com/groups/quanlyduanPMI/
◻️ Hotline: 0903.225.369

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo