Năng suất thi công & Learning Curve

🌍 Năng suất thi công là một dữ liệu quan trọng trong estimation như: Nguồn lực, thời gian, chi phí…
🔴 Năng suất thi công phụ thuộc vào một số yếu tố:
▪️ Thời tiết.
▪️ Thiết bị/máy móc phù hợp.
▪️ Điều kiện làm việc.
▪️ Sự giám sát.
▪️ Sự phân bổ năng suất không đều (Learning Curve).
▪️ Trình độ của nguồn lực.
▪️ Sự sửa chữa/làm lại (Rework)…
🌏 Learning Curve/ Experience Curve
🔸 Đường cong học tập/Đường công kinh nghiệm liên quan tới việc đạt/duy trì năng suất/hiệu quả của hoạt động/công việc để tạo ra sản phẩm.
🔸 Nó xác định khoảng thời gian/giai đoạn “làm nóng” của nguồn lực được xác định thông qua sự am hiểu về nguồn lực, dữ liệu lịch sử, dữ liệu thống kê trên cơ sở đánh giá các thuộc tính tương tự nhau của công việc/hoạt động/sản phẩm.
error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo