Negative Lag trong bản tiến độ thi công

  • Trong quá trình đánh giá bản tiến độ, giá trị lag âm (lead) không được cho phép bởi vì điều này gây khó khăn trong việc dự đoán ngày bắt đầu của mối quan hệ sau nó (successor’s start date).
  • Lấy ví dụ, giả sử rằng công việc B sẽ bắt đầu 10 ngày trước khi công việc A kết thúc. Tuy nhiên, sự chậm trễ đã tác động lên công việc A và làm nó bị chậm 5 ngày. Trong trường hợp này, công việc B sẽ phải bắt đầu chậm 5 ngày vì ngày hoàn thành của công việc A bị chậm 5 ngày.
  • Để khắc phục trường hợp này, chúng ta nên sử dụng mối quan hệ SS với giá trị Lag dương.

 

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo