[E-Learning] Quản lý dự án bằng Primavera P6-Advanced tháng 03-2021

Kết thúc khóa đào tạo QLDA  bằng Primavera P6-Advanced Level  của Primavera Solutions Việt Nam với các thành viên đến từ lĩnh vực xây dựng & dầu khí : 

– Các thành viên đã quản lý & sử dụng hiệu quả của cơ sở dữ liệu, quản lý tệp dự án của cá nhân và doanh nghiệp.

– Các thành viên đã lập, đánh giá & phân tích dự án chuyên sâu.

– Các thành viên đã thực sự làm chủ công cụ quản lý dự án Primavera P6 trong quản lý dự án lớn.

– Các thành viên đã thấy được mức độ quan trọng khi áp dụng kiến thức quản lý dự án chuyên nghiệp chuẩn PMI vào dự án thực tế.

Các thành viên đã ứng dụng Primaver P6 trong quản lý dự án thực tế:

– Quản lý cơ sở dữ liệu & tệp dự án của cá nhân/công ty.

– Đánh giá chất lượng kế hoạch thực hiện dự án bằng 14 point assessment schedule.

– Phân tích & Đánh giá việc sở hữu Float trong quản lý dự án.

– Phân tích & Đánh giá  S-curve của dự án.

– Phân tích & Đánh giá hiệu quả thực hiện dự án theo phương pháp EVM chuyên sâu.

– Các phương pháp Claim Delay theo SCL.

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo