[E-Learning] Quản lý dự án bằng Primavera P6 tháng 03-2021

Kết thúc khóa đào tạo QLDA  bằng Primavera P6  của Primavera Solutions Việt Nam với các thành viên đến từ lĩnh vực xây dựng & dầu khí : 

– Các thành viên đã xây dựng được cơ sở dữ liệu, quản lý tệp dự án của cá nhân và doanh nghiệp.

– Chuẩn hóa các bước xác định phạm vi công việc, lập tiến độ và lập ngân sách của dự án.

– Các thành viên đã từng bước làm chủ công cụ quản lý dự án Primavera P6.

– Các thành viên đã tiếp cận, ứng dụng kiến thức quản lý dự án chuyên nghiệp chuẩn PMI vào dự án thực tế.

Các thành viên đã ứng dụng Primaver P6 trong quản lý dự án thực tế:

– Lập & Quản lý cơ sở dữ liệu của cá nhân/công ty.

– Chuẩn hóa phương pháp tạo WBS của dự án.

– Lập & Phân tích tiến độ thi công nâng cao: Longest Path & Multiple Float Path.

– Lập & Phân tích các đường S-curve của dự án.

– Theo dõi & Đánh giá hiệu quả thực hiện dự án theo phương pháp EVM (Earned Value Method).

– Báo cáo bằng Layout và Report trong Primavera P6.

– Quản lý rủi ro.

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo