[Live-Training] Quản lý dự án bằng Primavera P6 Basic tháng 05-2023

NGUYỄN VĂN VẠN

(TOÀN HẢI VÂN)

TRẦN THẾ HIỆP

(ORGANO)

NGÔ NGỌC ANH TÚ

(CGGC)

Kết thúc khóa đào tạo QLDA  bằng Primavera P6  Basic của Primavera Solutions Việt Nam với các thành viên đến từ lĩnh vực Xây dựng: 

✔️ Các thành viên đã xây dựng được cơ sở dữ liệu, quản lý tệp dự án của cá nhân và doanh nghiệp.

✔️ Chuẩn hóa các bước xác định phạm vi công việc, lập tiến độ và lập ngân sách của dự án.

✔️ Thực hành lập kế hoạch thực hiện, theo dõi & kiểm soát dự án thực tế trên Primavera P6.

✔️ Các thành viên đã từng bước làm chủ công cụ quản lý dự án Primavera P6.

✔️ Các thành viên đã tiếp cận, ứng dụng kiến thức quản lý dự án chuyên nghiệp chuẩn PMI vào dự án thực tế.

Các thành viên đã ứng dụng Primaver P6 trong quản lý dự án thực tế:

✔️ Tạo cấu trúc dự án của doanh nghiệp EPS.

✔️ Chuẩn hóa phương pháp tạo WBS của dự án.

✔️ Hiểu rõ các thuộc tính của Project, WBS & Activities.

✔️ Lập & Phân tích tiến độ thi công : Các định nghĩa về Float và cách tính Free Float & Total Float…

✔️ Xây dựng dữ liệu về nguồn lực & năng suất thi công (các phương pháp ước lượng).

✔️ Lập & Phân tích Ngân sách & Nguồn lực của dự án.

✔️ Lập & Phân tích các đường S-curve của dự án.

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo