[Live-Training] Quản lý rủi ro bằng Primavera Risk Analysis tháng 04-2024

Khóa đào tạo Quản lý rủi ro bằng Primavera Risk Analysis tháng 04-2024 đã diễn ra thành công với sự tham gia của các thành viên đến từ lĩnh vực xây dựng :

    • Nguyễn Văn Dương
    • Nguyễn Quốc Dũng
    • Võ Quang Tuyển

Các thành viên đã ứng dụng Primaver P6 trong quản lý dự án thực tế:

✔️ Các thành viên đã quản lý & sử dụng hiệu quả của cơ sở dữ liệu, quản lý tệp dự án của cá nhân và doanh nghiệp.

✔️ Các thành viên đã lập, đánh giá chất lượng kế hoạch thực hiện dự án theo chuẩn quốc tế.

✔️ Các thành viên đã theo dõi hiệu quả thực hiện dự án theo phương pháp EVM (S-curve).

✔️ Các thành viên đã thực sự làm chủ công cụ quản lý dự án Primavera P6 trong quản lý dự án lớn.

✔️ Các thành viên đã thấy được mức độ quan trọng khi áp dụng kiến thức quản lý dự án chuyên nghiệp chuẩn PMI vào dự án thực tế.

Thực hành dự án thực tế:

✔️ Quản lý cơ sở dữ liệu & liên kết giữa Primavera P6 & Primavera Risk Analysis.

✔️ Đánh giá chất lượng kế hoạch thực hiện dự án bằng Primavera Risk Analysis.

✔️ Phân tích & Đánh giá sự không chắc chắn.

✔️ Phân tích & Đánh giá sự kiện rủi ro.

✔️ Liên kết sự kiện rủi ro & công việc.

✔️ Lập kế hoạch ứng phó với rủi ro.

✔️ Phân tích & Đánh giá hiệu quả thực hiện dự án.

✔️ Theo dõi danh sách rủi ro của dự án.

✔️ Theo dõi vấn đề của dự án.

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo