[Live-Training] Quản lý rủi ro bằng Primavera Risk Analysis tháng 11-2022

VŨ VĂN THẾ

(IDEMITSU)

HUỲNH DUY PHƯƠNG

(KAJIMA ROAD VIETNAM)

NGÔ TUẤN

(NGHI SƠN)

PHẠM DŨNG

(VINA E&C )

Sau khi kết thúc khóa đào tạo QLRR bằng Primavera Risk Analysis của Primavera Solutions Việt Nam với sự tham gia của các thành viên đến từ đến từ lĩnh vực xây dựng: 

✔️ Các thành viên đã tạo, sử dụng, liên kết quản lý cơ sở dữ liệu giữa Primavera P6 & Primavera Risk Analysis.

✔️ Các thành viên đã đánh giá chất lượng kế hoạch thực hiện dự án theo chuẩn quốc tế.

✔️ Các thành viên đã sử dụng các phương pháp phân phối trong quản lý sự không chắc chắn.

✔️ Các thành viên đã tạo, gán, đánh giá các sự kiện rủi ro.

✔️ Các thành viên đã thấy được mức độ quan trọng khi áp dụng kiến thức quản lý dự án chuyên nghiệp chuẩn PMI vào dự án thực tế.

Các thành viên đã ứng dụng Primavera P6 trong quản lý dự án thực tế:

✔️ Quản lý cơ sở dữ liệu & liên kết giữa Primavera P6 & Primavera Risk Analysis.

✔️ Đánh giá chất lượng kế hoạch thực hiện dự án bằng Primavera Risk Analysis.

✔️ Phân tích & Đánh giá sự không chắc chắn.

✔️ Phân tích & Đánh giá sự kiện rủi ro.

✔️ Liên kết sự kiện rủi ro & công việc.

✔️ Lập kế hoạch ứng phó với rủi ro.

✔️ Phân tích & Đánh giá hiệu quả thực hiện dự án.

✔️ Theo dõi danh sách rủi ro của dự án.

✔️ Theo dõi vấn đề của dự án.

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo