[Live-Training] Tôn vinh học viên khóa học Delay Analysis & EOT Claims tháng 10-2023

Khóa đào tạo Delay Analysis & EOT Claims In Construction  tháng 10-2023 đã diễn ra thành công với sự tham gia của các thành viên đến từ lĩnh vực xây dựng :

    • Vũ Anh Khoa
    • Lê Đình Tùng
    • Nguyễn Văn Tiến
    • Phạm Văn Minh

Các thành viên đã ứng dụng Hợp đồng FIDIC & SCL Protocol trong Phân tích sự chậm trễ & Khiếu nại:

✔️ Các thành viên đã được tìm hiểu kiến thức về Hợp đồng FIDIC.

✔️ Các thành viên đã được tìm hiểu kiến thức về Phân loại hợp đồng FIDIC.

✔️ Các thành viên đã được tìm hiểu kiến thức về SCL (Society of Construction Law).

✔️ Các thành viên đã được tìm hiểu kiến thức về SCL Protocol (Delay & Disruption Protocol).

✔️ Các thành viên đã tiếp cận, ứng dụng công cụ Primavera P6 trong Phân tích sự chậm trễ & Khiếu nại.

Thực hành dự án thực tế:

✔️ Xác định sự chậm trễ, sự gián đoạn, sự giảm thiểu và sự tăng tốc trong dự án.

✔️ Xác định thời gian hoàn thành & Gia hạn thời gian hoàn thành trong dự án.

✔️ Xác định Programme của dự án & Quản lý total float.

✔️ Thủ tục, lựa chọn các phương pháp phân tích sự chậm trễ, Khiếu nại EOT.

✔️ Phương pháp dựa trên tiến độ As-planned, As-built analysis.

✔️ Phương pháp Time slice windows analysis.

✔️ Phương pháp Time impact analysis.

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo