Học phí: liên hệ
Học phí: liên hệ
Học phí: liên hệ
Học phí: liên hệ
Học phí: liên hệ
HỌC PHÍ KHÓA HỌC
STTTên khóa họcHình thức đào tạoHọc phí gốcĐăng ký trước 25/07/2024Chính sách học phíĐăng ký
1Khóa học Primavera P6 BasicTrực tuyến trực tiếp qua Zoom
(live training)
4.000.000 VNĐ3.000.000 VNĐGiảm 10% học phí cho nhóm đăng ký 3 người Tại đây
2Khóa học Primavera P6 AdvancedTrực tuyến trực tiếp qua Zoom
(live training)
4.000.000 VNĐ3.000.000 VNĐGiảm 10% học phí cho nhóm đăng ký 3 ngườiTại đây
3Khóa học Primavera Risk AnalysisTrực tuyến trực tiếp qua Zoom
(live training)
4.000.000 VNĐ3.000.000 VNĐGiảm 10% học phí cho nhóm đăng ký 3 ngườiTại đây
4Khóa học Delay Analysis & EOT Claims in ConstructionTrực tuyến trực tiếp qua Zoom
(live training)
3.000.000 VNĐ2.000.000 VNĐGiảm 10% học phí cho nhóm đăng ký 3 ngườiTại đây
5Khóa học Primavera P6 BasicTại công ty khách hàngLiên hệ
0903 225 369
Giảm 10% học phí cho nhóm đăng ký 3 ngườiTại đây
6Khóa học Primavera P6 AdvancedTại công ty khách hàngLiên hệ
0903 225 369
Giảm 10% học phí cho nhóm đăng ký 3 ngườiTại đây
7Khóa học Primavera Risk AnalysisTại công ty khách hàngLiên hệ
0903 225 369
Giảm 10% học phí cho nhóm đăng ký 3 ngườiTại đây