Khóa học Delay Analysis & EOT Claims khai giảng ngày 09/07/2024

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

🎓 Đơn vị đào tạo: Công ty TNHH Primavera Solutions Việt Nam

👤 Giảng viên: Dong Quang Dzung, PMP® | LinkedIn

✔️ Giám đốc Primavera Solutions Việt Nam

✔️ Senior Planner tại Systra S.A (Tư vấn thực hiện dự án – Metro Line 3 Hà Nội)

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

✔️ Giám đốc dự án, Chỉ huy trưởng dự án, Kỹ sư dự án

✔️ Kỹ sư QS, Kỹ sư QA/QC, Kỹ sư khối văn phòng

✔️ Các bên liên quan (Chủ đầu tư, Tư vấn, Nhà thầu)

THAM GIA KHÓA HỌC

✔️ Phiếu đăng kí: https://forms.gle/aoz5WRr4jbVpcUoS9

✔️ Zalo/Call: 0903225369

NỘI DUNG KHÓA HỌC

✔️ Kiến thức Quản lý hợp đồng & SCL Protocol

✔️ Nội dung chi tiết khóa học

☑️ Chủ đề 1: Hợp đồng FIDIC & SCL Protocol

  • FIDIC & Các loại hợp đồng FIDIC
  • SCL & Delay and Disruption Protocol

☑️ Chủ đề 2: Sự chậm trễ 

  • Sự chậm trễ là gì
  • Nguyên nhân, phân loại sự chậm trễ
  • Sự chậm trễ đồng thời

☑️ Chủ đề 3: Sự gián đoạn, sự giảm thiểu & sự tăng tốc

  • Định nghĩa & phân tích sự gián đoạn
  • Định nghĩa & phân tích sự giảm thiểu
  • Định nghĩa & phân tích sự tăng tốc

☑️ Chủ đề 4: Thời gian hoàn thành & Gia hạn thời gian hoàn thành

  • Thời gian hoàn thành trong FIDIC & Hợp đồng XD Việt Nam
  • Gia hạn thời gian hoàn thành trong FIDIC & Hợp đồng XD Việt Nam

☑️ Chủ đề 5: Programme & Float

  • Chương trình/tiến độ trong hợp đồng FIDIC
  • Yêu cầu của chương trình/tiến độ của dự án
  • Phương pháp đường găng & quản lý Total float trong chương trình/tiến độ của dự án

☑️ Chủ đề 6: Phân tích sự chậm trễ

  • Thủ tục phân tích sự chậm trễ
  • Phương pháp phân tích sự chậm trễ
  • Lựa chọn phương pháp phân tích sự chậm trễ phù hợp

☑️ Chủ đề 7: Phương pháp Impacted as-planned analysis

  • Thủ tục thực hiện
  • Phương pháp đánh giá & phân tích
  • Thực hành dự án thực tế trên Primavera P6

☑️ Chủ đề 8: Phương pháp Time impact analysis

  • Thủ tục thực hiện
  • Phương pháp đánh giá & phân tích
  • Thực hành dự án thực tế trên Primavera P6

☑️ Chủ đề 9: Phương pháp Time slice windows analysis

  • Thủ tục thực hiện
  • Phương pháp đánh giá & phân tích
  • Thực hành dự án thực tế trên Primavera P6

☑️ Chủ đề 10: Phương pháp As-planned vs As-built windows analysis

  • Thủ tục thực hiện
  • Phương pháp đánh giá & phân tích
  • Thực hành dự án thực tế trên Primavera P6

☑️ Chủ đề 11: Phương pháp Collapsed as-built analysis 

  • Thủ tục thực hiện
  • Phương pháp đánh giá & phân tích
  • Thực hành dự án thực tế trên Primavera P6

☑️ Chủ đề 12: Khiếu nại EOT (EOT Claim)

  • Khiếu nại trong hợp đồng FIDIC & Hợp đồng XD Việt Nam
  • Khiếu nại EOT
  • Hồ sơ & thủ tục khiếu nại theo hợp đồng FIDIC
  • Vai trò của Team claim & Chiến lược khiếu nại

THỜI GIAN BIỂU:

✔️ Số buổi học: 03 buổi

✔️ Buổi tối thứ 3-4-5 (Từ 20:00 đến 22:30)

Buổi học 01 02 03
Ngày học 09/07/2024 10/07/2024 11/07/2024
Thời gian 20:00 – 22:30 20:00 – 22:30 20:00 – 22:30
error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo