Khóa học Primavera P6 Advanced khai giảng ngày 13/08/2024

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

🎓 Đơn vị đào tạo: Công ty TNHH Primavera Solutions Việt Nam

👤 Giảng viên: Dong Quang Dzung, PMP® | LinkedIn

✔️ Giám đốc Primavera Solutions Việt Nam

✔️ Planning manager tại Systra S.A (Tư vấn thực hiện dự án – Metro Line 3 Hà Nội)

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

✔️ Giám đốc dự án, Chỉ huy trưởng dự án, Kỹ sư dự án.

✔️ Kỹ sư QS, Kỹ sư QA/QC, Kỹ sư khối văn phòng.

✔️ Các bên liên quan (Chủ đầu tư, Tư vấn, Nhà thầu)

THAM GIA KHÓA HỌC

✔️ Phiếu đăng kí: https://forms.gle/aoz5WRr4jbVpcUoS9

✔️ Zalo/Call: 0903225369

NỘI DUNG KHÓA HỌC

✔️ Kiến thức Quản lý dự án & Công cụ Primavera P6.

✔️ Nội dung chi tiết khóa học

☑️ Chủ đề 1: Cấu trúc bản tiến độ trong dự án & Tiến độ tích hợp

  • Schedule levels
  • Tiến độ tích hợp (Integrated project schedule)
  • Tài khoản kiểm soát (Control Account)

☑️ Chủ đề 2: Quản lý và phân tích nhiều dự án trong Primavera P6

  • Quản lý tệp dự án
  • Chạy & phân tích tiến độ tệp dự án

☑️ Chủ đề 3: Quản lý Codes trong Primavera P6

  • Activity codes
  • Resource codes

☑️ Chủ đề 4: Các loại thời lượng công việc

  • Loại thời lượng công việc trong Primavera P6
  • Fixed resource type
  • Fixed duration type

☑️ Chủ đề 5: Các phương pháp ước lượng & Dự phòng tiến độ

  • Estimation methods
  • Man hours & Machine hours
  • Phương pháp uớc lượng thời lượng thực hiện công việc
  • Dự phòng tiến độ (buffer)

☑️ Chủ đề 6: Công cụ Top-down Estimation

  • Hệ số trọng số (Weight factor)
  • Top-down estimation trong Primavera P6

☑️ Chủ đề 7: Đánh giá chất lượng bản tiến độ theo DCMA

  • Tiêu chuẩn quốc tế khi đánh giá chất lượng bản tiến độ
  • Đánh giá chất lượng bản tiến độ tự động bằng các công cụ (Excel, phần mềm)

☑️ Chủ đề 8: Quan hệ dẫn dắt & Kết thúc mở

  • Quan hệ dẫn dắt (Driving)
  • Kết thúc mở (Opened end activities)

☑️ Chủ đề 9: Quản lý Float

  • Phân tích Paths trong Primavera P6
  • Total float trong Primavera P6
  • Ai sở hữu Float

☑️ Chủ đề 10: Chạy tiến độ nâng cao (Longest Path & Multiple Float Paths)

  • Đường găng (Critical Path)
  • Đường dài nhất (Longest path)
  • Phân tích đường cận găng (Multiple float path)

☑️ Chủ đề 11: Ca làm việc & Đường cong kinh nghiệm phân bổ nguồn lực

  • Ca làm việc trong Primavera P6
  • Phân bổ khối lượng nguồn lực theo quy luật được thiết lập

☑️ Chủ đề 12: Cân bằng & Dàn xếp nguồn lực

  • Các phương pháp tối ưu tiến độ thi công
  • Cân bằng nguồn lực
  • Dàn xếp nguồn lực

☑️ Chủ đề 13. Công cụ Global Changes

  • Global changes là gì
  • Sử dụng Global changes trong Primavera P6

☑️ Chủ đề 14: Công cụ Schedule Comparison

  • Schedule comparison là gì
  • Sử dụng Schedule comparion so sánh các phiên bản tiến độ

☑️ Chủ đề 15: Dự án ánh xạ

  • Dự án ánh xạ là gì
  • Sử dụng dự án ánh xạ trong Primavera P6

☑️ Chủ đề 16: Phương pháp tính giá trị % hoàn thành kế hoạch

  • Các bước thực hiện công việc (Steps)
  • Phần trăm hoàn thành kế hoạch
  • Phương pháp tính toán

☑️ Chủ đề 17: Phương pháp tính giá trị % hoàn thành thực tế

  • Phần trăm hoàn thành thực tế
  • Phương pháp tính toán

☑️ Chủ đề 18: Trình tự cập nhật giá trị % hoàn thành thực tế

  • Duration % complete
  • Units % complete
  • Physical % complete

☑️ Chủ đề 19: Phương pháp giá trị thu được EVM & Tracking

  • Earned value method
  • Ứng dụng EVM đánh giá hiệu quả thực hiện dự án trong Primavera P6
  • Tracking trong Primavera P6

☑️ Chủ đề 20: Quản lý Risk & Issue

  • Ngưỡng
  • Rủi ro
  • Vấn đề

THỜI GIAN BIỂU:

✔️ Số buổi học: 06 buổi

✔️ Buổi tối thứ  3-4-5 (Từ 20:00 đến 22:00)

Buổi học 01 02 03 04 05 06
Ngày học 13/08/2024 14/08/2024 15/08/2024 20/08/2024 21/08/2024 22/08/2024
Thời gian 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00
error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo