Khóa học Primavera P6 Basic khai giảng ngày 30/07/2024

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

🎓 Đơn vị đào tạo: Công ty TNHH Primavera Solutions Việt Nam

👤 Giảng viên: Dong Quang Dzung, PMP® | LinkedIn

✔️ Giám đốc Primavera Solutions Việt Nam

✔️ Planning manager tại Systra S.A (Tư vấn thực hiện dự án – Metro Line 3 Hà Nội)

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

✔️ Giám đốc dự án, Chỉ huy trưởng dự án, Kỹ sư dự án.

✔️ Kỹ sư QS, Kỹ sư QA/QC, Kỹ sư khối văn phòng.

✔️ Các bên liên quan (Chủ đầu tư, Tư vấn, Nhà thầu)

THAM GIA KHÓA HỌC

✔️ Phiếu đăng kí: https://forms.gle/aoz5WRr4jbVpcUoS9

✔️ Zalo/Call: 0903225369

NỘI DUNG KHÓA HỌC

✔️ Kiến thức Quản lý dự án & Công cụ Primavera P6.

✔️ Nội dung chi tiết khóa học

☑️ Chủ đề 1: Vòng đời quản lý dự án

  • Dự án là gì
  • Quản lý dự án
  • Các nhóm hoạt động quản lý dự án

☑️ Chủ đề 2: Quy trình quản lý dự án

  • Quản lý phạm vi công việc
  • Quản lý tiến độ dự án
  • Quản lý ngân sách dự án
  • Quản lý tích hợp

☑️ Chủ đề 3: Giải pháp quản lý dự án bằng Primavera P6

  • Cơ sở dữ liệu
  • Cài đặt
  • Dữ liệu trong Primavera P6

☑️ Chủ đề 4: Tổng quan & Giao diện phần mềm

  • Windows & Menus
  • Layout

☑️ Chủ đề 5: Cấu trúc dự án của doanh nghiệp (EPS)

  • EPS là gì
  • Cách tạo EPS

☑️ Chủ đề 6: Cấu trúc cơ cấu tổ chức (OBS)

  • OBS là gì
  • Cách tạo OBS

☑️ Chủ đề 7: Tạo mới một dự án (Project)

  • Các phương pháp tạo dự án mới trong Primavera P6
  • Tạo dự án mới trong Primavera P6

☑️ Chủ đề 8: Cấu trúc phân rã công việc (WBS)

  • WBS là gì
  • Thành phần của WBS
  • Nguyên tắc & Cách tạo WBS

☑️ Chủ đề 9: Các loại công việc

  • Công việc trong Primavera P6
  • Thành phần của Primavera P6
  • Loại công việc trong Primavera P6

☑️ Chủ đề 10. Mối quan hệ giữa các công việc

  • Các loại mối quan hệ
  • Cách tạo mối quan hệ
  • Phân tích & lựa chọn loại mối quan hệ

☑️ Chủ đề 11: Lịch làm việc

  • Tạo lịch làm việc
  • Gán lịch làm việc

☑️ Chủ đề 12: Giả định – Ràng buộc

  • Giả định (Assumption)
  • Ràng buộc (Constraint)
  • Các loại ràng buộc trong Primavera P6

☑️ Chủ đề 13: Lập tiến độ

  • Các bước tính tiến độ (Forward pass & Backward pass)
  • Phương pháp đường găng (Critical path method)

☑️ Chủ đề 14: Vai trò, nguồn lực & Expense

  • Vai trò, Nguồn lực, Expense
  • Cách tạo & gán Nguồn lực, Expense
  • Phân tích nguồn lực (S-curve)
  • Quản lý hợp đồng/giá trị thực hiện dự án

☑️ Chủ đề 15: Phân tích dự án

  • Ràng buộc của dự án
  • Tiến độ của dự án
  • Ngân sách của dự án

☑️ Chủ đề 16: Quản lý tài liệu dự án

  • Phân loại tài liệu
  • Quản lý tài liệu dự án trong Primavera P6

☑️ Chủ đề 17: Nhập và xuất dữ liệu

  • Nhập và xuất dữ liệu với Excel
  • Nhập và xuất dữ liệu với MS Project

☑️ Chủ đề 18: Đường cơ sở của dự án

  • Định nghĩa Baseline
  • Phân loại Baseline
  • Tạo & gán Baseline

☑️ Chủ đề 19: Thực thi và cập nhật dự án

  • Các loại phần trăm hoàn thành trong Primavera P6
  • Ngày Data Date
  • Quy trình cập nhật & đánh giá

☑️ Chủ đề 20: Báo cáo

  • Layout
  • Report wizard & Report editor

THỜI GIAN BIỂU:

✔️ Số buổi học: 06 buổi

✔️ Buổi tối thứ  3-4-5 (Từ 20:00 đến 22:00)

Buổi học 01 02 03 04 05 06
Ngày học 30/07/2024 31/07/2024 01/08/2024 06/08/2024 07/08/2024 08/08/2024
Thời gian 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00
error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo