Khóa học Primavera Risk Analysis khai giảng ngày 13/08/2024

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

🎓 Đơn vị đào tạo: Công ty TNHH Primavera Solutions Việt Nam

👤 Giảng viên: Dong Quang Dzung, PMP® | LinkedIn

✔️ Giám đốc Primavera Solutions Việt Nam

✔️ Senior Planner tại Systra S.A (Tư vấn thực hiện dự án – Metro Line 3 Hà Nội)

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

✔️ Giám đốc dự án, Chỉ huy trưởng dự án, Kỹ sư dự án

✔️ Kỹ sư QS, Kỹ sư QA/QC, Kỹ sư khối văn phòng

✔️ Các bên liên quan (Chủ đầu tư, Tư vấn, Nhà thầu)

THAM GIA KHÓA HỌC

✔️ Phiếu đăng kí: https://forms.gle/aoz5WRr4jbVpcUoS9

✔️ Zalo/Call: 0903225369

NỘI DUNG KHÓA HỌC

✔️ Kiến thức Quản lý rủi ro & Công cụ Primavera Risk Analysis

✔️ Nội dung chi tiết khóa học

☑️ Chủ đề 1: Risk management

  • Rủ ro
  • Quản lý rủi ro

☑️ Chủ đề 2: Uncertainty & Risk event

  • Sự không chắc chắn
  • Sự kiện rủi ro
  • Schedule & Cost risk analysis

☑️ Chủ đề 3: Primavera Risk Analysis

  • Giao diện & chức năng của phần mềm
  • Phân tích Monte carlo trong Primavera risk analysis

☑️ Chủ đề 4: Create a new project

  • Tạo mới dự án & WBS
  • Loại công việc
  • Mối quan hệ giữa các công việc
  • Nguồn lực của công việc
  • Ràng buộc

☑️ Chủ đề 5: Schedule validation

  • Import check
  • Schedule check

☑️ Chủ đề 6: Input distribution

  • Phân phối xác suất
  • Các phương pháp phân phối trong Primavera risk analysis

☑️Chủ đề 7: Modeling uncertainty

  • Nhận diện sự không chắc chắn
  • Các phương pháp phân phối

☑️ Chủ đề 8: Add duration uncertainty

  • Sự không chắc chắn về thời lượng
  • Các phương pháp phân phối
  • Duration quick risk
  • Templated quick risk

☑️ Chủ đề 9: Schedule risk analysis

  • Hệ số tương quan
  • Risk analysis
  • Distribution graph & Tornado graph

☑️ Chủ đề 10: Risk percentiles

   • Risk percentiles
   • Risk analysis

☑️ Chủ đề 11: Add cost uncertainty

  • Sự không chắc chắn về chi phí & nguồn lực
  • Các phương pháp phân phối
  • Resource quick risk
  • Templated quick risk

☑️ Chủ đề 12: Cost risk analysis

  • Hệ số tương quan
  • Risk analysis
  • Distribution graph & Tornado graph

☑️ Chủ đề 13. Task existence risk

  • Xác suất tồn tại của công việc
  • Risk analysis

☑️ Chủ đề 14: Probabilistic links & branching

  • Phân nhánh theo xác suất
  • Risk analysis

☑️ Chủ đề 15: Correlation

  • Mối tương quan
  • Risk analysis

☑️ Chủ đề 16: Identify risk

  • Xác định rủi ro
  • Cấu trúc phân chia rủi ro

☑️ Chủ đề 17: Qualitative assessment

  • Đánh giá định tính rủi ro
  • Risk matrix
  • Mitigation plan
  • Risk register report

☑️ Chủ đề 18: Quatitative assessment

  • Đánh giá định lượng rủi ro
  • Mitigation plan (Pre & Post mitigated)

☑️ Chủ đề 19: Build impacted risk plan

  • Impacted risk plan
  • Distribution analyzer
  • Exposure plan & Risk tracking

☑️ Chủ đề 20: Report

   • Workspace, sheets & views
   • Simulation & Sensitivity analysis
   • Risk report

THỜI GIAN BIỂU:

✔️ Số buổi học: 06 buổi

✔️ Buổi tối thứ 3-4-5 (Từ 20:00 đến 22:00)

Buổi học 01 02 03 04 05 06
Ngày học 13/08/2024 14/08/2024 15/08/2024 20/08/2024 21/08/2024 22/08/2024
Thời gian 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00
error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo