Cách tạo báo cáo chi phí trong Primavera P6

Để tạo báo cáo chi phí của dự án theo thời gian trong Primavera P6, chúng ta sử dụng chức năng Report Wizard.

Sau khi lựa chọn Report Wizard, chúng ta sẽ hiệu chỉnh các thuộc tính như Columns, Group & Sort và Filter để có được một fomat như yêu cầu

Sau khi hiệu chỉnh các thuộc tính như bên trên, chúng ta sẽ hiệu chỉnh các giá trị TimeScale (khoảng thời gian báo cáo) và Time Interval Fields (giá trị báo cáo)

Sau đó chúng ta sẽ chạy và sẽ có kết quả của bản báo cáo. Chúng ta có thể in ấn bản báo cáo này.

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo