Giải pháp Quản lý dự án chuyên nghiệp bằng Primavera P6

Primavera là công ty phần mềm hàng đầu trong lĩnh vực quản lý dự án, với các giải pháp chuyên biệt trong lĩnh vực quản lý dự án, tập dự án ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh.

Được thành lập từ năm 1983 với phần mềm cơ bản cho lĩnh vực Kỹ thuật và Xây dựng. Ngày nay, Primavera đã đa dạng hóa các giải pháp chạy trên nền đơn lẻ đến các giải pháp chạy trên mạng LAN và Internet. Các giải pháp có thể kết hợp cho phép công ty lập kế hoạch, quản lý và tối ưu hóa các danh mục đầu tư thông qua các dự án để luôn phát triển.

1. CẤU TRÚC DỰ ÁN CỦA DOANH NGHIỆP (EPS) TRONG PRIMAVERA P6

 • Quản lý tập trung các dự án trong cùng một Database.
 • Hệ thông phân cấp dùng để sắp xếp và tổ chức, phân loại và nhóm các dự án của doanh nghiệp bằng EPS (Enterprise Project Structure).

2. CẤU TRÚC TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP (OBS) TRONG PRIMAVERA P6

 • Sắp xếp phân cấp cấu trúc quản lý dự án của doanh nghiệp.
 • Xác định người chịu trách nhiệm.

3. CẤU TRÚC PHÂN RÃ CÔNG VIỆC (WBS) TRONG PRIMAVERA P6

 • Mỗi dự án sẽ có duy nhất một WBS
 • WBS là hệ thống phân cấp các hạng mục công việc dạng phân nhánh.

4. NGUỒN LỰC TRONG PRIMAVERA P6

 • Bao gồm các nguồn lực được hoạch định cho toàn bộ dự án của doanh nghiệp.
 • Thành phần của nguồn lực:
 • Nhân lực (Manpower/Labor)
 • Phi nhân lực (Machinery/Non-labor)
 • Vật tư (Material)

5. THEO DÕI HIỆU QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN TRONG PRIMAVERA P6

 • Biểu đồ S-curve.
 • Phương pháp giá trị thu được (EVM).
 • Layout báo cáo.
error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo