WBS trong Quản lý dự án & Primavera P6

WBS (Work Breakdown Structure) Cấu trúc phân chia công việcWBS là một phân rã phân cấp (hierarchical decomposition) của toàn bộ phạm vi công việc sẽ được nhóm dự án thực hiện để hoàn thành các mục tiêu của dự án và tạo ra các sản phẩm được yêu cầu.

Work Package (Gói công việc) là thành phần ở mức thấp nhất của WBS mà ở đó chi phí và thời gian có thể được ước tính và quản lý.

Mục đích của WBS:

  • Tạo được Schedule: Các công việc sẽ thuộc các WBS giúp ta hoạch định được nguồn lực, thời gian & trình tự cần thiết cho mỗi công việc.
  • Tạo được estimation cho effort: Khi công việc được phân chia, phạm vi công việc trở nên rõ ràng và số giờ cần thiết (manhours) của nguồn lực cho mỗi công việc có thể được hoạch định chính xác.
  • Team-work: Người phụ trách có thể kiểm tra công việc sẽ phụ trách trong danh sách. Nếu có công việc không xác định hoặc công việc bị thiếu, việc điều chỉnh sẽ được thực hiện để tránh việc bị sót.
error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo