[Live training-TOÀN THẮNG LỢI] Quản lý dự án bằng Primavera P6 tháng 03-2023

Chương trình tư vấn & đào tạo cho doanh nghiệp nhằm nâng cao Kiến thức & Kỹ năng Quản Lý Dự Án cho các thành viên ban quan lý, kỹ sư dự án…giúp chuẩn hóa hệ thống biểu mẫu, quy trình thực hiện trong quá trình hoạch định, thực hiện, theo dõi & kiểm soát dự án một cách chuyên nghiệp thông qua công cụ Primavera P6 giúp nâng cao năng suất, hạn chế rủi ro và kiểm soát tốt sự thay đổi.

Sau khi kết thúc khóa đào tạo QLDA bằng Primavera P6 Advanced của Primavera Solutions Việt Nam với sự tham gia của các thành viên đến từ Công ty Cổ phần Xây dựng Toàn Thắng Lợi: 

✔️ Các thành viên đã quản lý & sử dụng hiệu quả của cơ sở dữ liệu, quản lý tệp dự án của cá nhân và doanh nghiệp.

✔️ Các thành viên đã lập, đánh giá chất lượng kế hoạch thực hiện dự án theo chuẩn quốc tế.

✔️ Các thành viên đã theo dõi hiệu quả thực hiện dự án theo phương pháp EVM (S-curve).

✔️ Các thành viên đã thực sự làm chủ công cụ quản lý dự án Primavera P6 trong quản lý dự án lớn.

✔️ Các thành viên đã thấy được mức độ quan trọng khi áp dụng kiến thức quản lý dự án chuyên nghiệp chuẩn PMI vào dự án thực tế.

Các thành viên đã ứng dụng Primaver P6 trong quản lý dự án thực tế:

✔️ Quản lý cơ sở dữ liệu & tệp dự án của cá nhân/công ty.

✔️ Đánh giá chất lượng kế hoạch thực hiện dự án bằng 14 point assessment schedule.

✔️ Phân tích & Đánh giá việc sở hữu Float trong quản lý dự án.

✔️ Phân tích & Đánh giá S-curve của dự án.

✔️ Cập nhật & Đánh giá sức khỏe dự án.

✔️ Phân tích & Đánh giá hiệu quả thực hiện dự án theo phương pháp EVM chuyên sâu.

✔️ Phân tích & Đánh giá rủi ro của dự án.

✔️ Các phương pháp Claim Delay theo SCL.

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo