[Live training-SYSTECH] Quản lý dự án bằng Primavera P6 tháng 03-2023

Chương trình tư vấn & đào tạo cho doanh nghiệp nhằm nâng cao Kiến thức & Kỹ năng Quản Lý Dự Án cho các thành viên ban quan lý, kỹ sư dự án…giúp chuẩn hóa hệ thống biểu mẫu, quy trình thực hiện trong quá trình hoạch định, thực hiện, theo dõi & kiểm soát dự án một cách chuyên nghiệp thông qua công cụ Primavera P6 giúp nâng cao năng suất, hạn chế rủi ro và kiểm soát tốt sự thay đổi.

Sau khi kết thúc khóa đào tạo QLDA  bằng Primavera P6  của Primavera Solutions Việt Nam với sự tham gia của các thành viên đến từ Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Hệ Thống – Systech : 

– Các thành viên đã xây dựng được cơ sở dữ liệu, quản lý tệp dự án của cá nhân và doanh nghiệp.

– Chuẩn hóa các bước xác định phạm vi công việc, lập tiến độ và lập ngân sách của dự án.

– Các thành viên đã từng bước làm chủ công cụ quản lý dự án Primavera P6.

– Các thành viên đã tiếp cận, ứng dụng kiến thức quản lý dự án chuyên nghiệp chuẩn PMI vào dự án thực tế.

Các thành viên đã ứng dụng Primaver P6 trong quản lý dự án thực tế:

– Chuẩn hóa về các bước thực hiện khi quản lý phạm vi công việc, tiến độ thi công, chi phí… trong giai đoạn lập kế hoạch thực hiện dự án.

– Chuẩn hóa về hệ thống biểu mẫu trong việc lập kế hoạch, theo dõi & kiểm soát dự án.

– Lập & Quản lý cơ sở dữ liệu của cá nhân & công ty.

– Tạo cấu trúc dự án của doanh nghiệp EPS.

– Chuẩn hóa phương pháp tạo WBS của dự án.

– Hiểu rõ các thuộc tính của Project, WBS & Activities.

– Lập & Phân tích tiến độ thi công : Các định nghĩa về Float và cách tính Free Float & Total Float…

– Xây dựng dữ liệu về nguồn lực & năng suất thi công (các phương pháp ước lượng).

– Lập & Phân tích Ngân sách & Nguồn lực của dự án.

– Lập & Phân tích các đường S-curve của dự án.

– Theo dõi, Cập nhật & Đánh giá hiệu quả thực hiện dự án.

– Báo cáo bằng Layout và Report trong Primavera P6.

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo