Ứng dụng kiến thức quản lý dự án khi sử dụng Primavera P6

QUẢN LÝ PHẠM VI CÔNG VIỆC (SCOPE)

 • Cấu trúc dự án của doanh nghiệp (Enterprise Project Structure-EPS).
 • Cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp (Organization Breakdown Structure-OBS).
 • Cấu trúc phân rã công việc của Dự án (Work Breakdown Structure-WBS)

QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ (SCHEDULE)

 • Danh sách công việc & các thuộc tính (Activities List & Activities Attribute).
 • Mối quan hệ giữa các công việc (Defining the Sequence Activities).
 • Năng suất, Khối lượng & Thời lượng thực hiện công việc (Activities Duration).

QUẢN LÝ CHI PHÍ (BUDGET)

 • Nguồn lực (Resources & Resources Curve).
 • Chi phí (Expense).
 • Chi phí cơ sở (Cost Baseline).
 • Ngân sách (Budget).

BÁO CÁO- ĐÁNH GIÁ 

 • Theo dõi và cập nhật dự án.
 • Tạo Layout báo cáo (Lookahead….).
 • Tạo các Report (Status Report, Progress Report, Variances Report, Earned Value Report…)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo